2004

2004

Announcement Date: 28 grudnia 2017

  • Przekształcenie dawnej biblioteki szpitalnej w Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii