2013

2013

Announcement Date: 28 grudnia 2017

  • Dwustrumieniowy respirator JET, pierwszy tego typu sprzęt w Polsce, umożliwiający przeprowadzenie operacji u dzieci bez konieczności
    intubacji