Wideostroboskop dla
Szpitala Pediatrycznego WUM

Co roku ponad 1200 dzieci w Polsce przechodzi przez poważne problemy z drogami oddechowymi. Skutkiem tego są trudności z oddychaniem i przełykaniem, a czasem trwałe wady wymowy. Wideostroboskop ułatwia diagnozowanie
i leczenie dzieci. Umożliwia dokładne, nieinwazyjne badanie endoskopowe (wraz z zapisem obrazu i dźwięku), bez konieczności zastosowania ogólnego znieczulenia.

100%

Remaining to Raise:

0 PLN

cost: 201 466 PLN

HOW WILL IT IMPACT CHILDREN'S LIFE?


a year will get the most needed treatment.


THANK YOU ALL FOR YOUR HELP!