Kontakt

Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

+48 22 324 52 22

kontakt@fundacjaprzyjaciol.org

 KRS: 0000093204

526-21-50-223

Kontakt dla mediów:

+48 22 324 52 22

kontakt@fundacjaprzyjaciol.org

icon

Nasze numery kont

PLN: PL 66 1030 1508 0000 0005 0039 8019
USD: PL 22 1030 1508 0000 0005 0039 8035

SWIFT-Code (BIC): CITIPLPX

Formularz kontaktowy

Fundacja „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” („Fundacja”) z siedzibą w Warszawie, 00-132, ul. Grzybowska 5a, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, informuje, iż …
[Czytaj...]

… 1. Podanie danych jest dobrowolne, acz niezbędne w celu realizacji korespondencji i ewentualnej współpracy; 2. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych; 3. Do danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Fundacji; 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną; 5. Pani/Pana dane nie będą profilowane; 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody; 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom w państwach trzecich ze względu na korzystanie z narzędzi Google; 8. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan(i), iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy; 9. Wszelkie prawa przedstawione powyżej mogą być egzekwowane za pomocą wiadomości wysłanej Fundacji na adres: ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa bądź e-maila na adres: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org; 10. W przypadku przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie Pani/Pana danych albo wycofania zgody na przetwarzanie danych, może Pan(i) stracić możliwość komunikacji i współpracy z Fundacją.

Nasz adres