Kontakt

Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

+48 22 324 52 22

kontakt@fundacjaprzyjaciol.org

 KRS: 0000093204

+48 22 324 52 22

Kontakt dla mediów:
Urszula Adamowicz

+48 781 356 858

urszula.adamowicz@fundacjaprzyjaciol.org

icon

Nasze numery kont

PLN: PL 66 1030 1508 0000 0005 0039 8019
USD: PL 22 1030 1508 0000 0005 0039 8035

SWIFT-Code (BIC): CITIPLPX

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez fundację „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” moich danych osobowych zawartych w formularzu płatności do PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, w celu realizacji płatności mojej darowizny.

Chcę otrzymywać korespondencję od fundacji „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” drogą elektroniczną, aby wiedzieć, jak pomagamy razem małym pacjentom. W tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu płatności przez fundację „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” („Fundacja”)…
[Czytaj...]

… zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wiem, że fundacja z siedzibą w Warszawie (00-132) przy ul. Grzybowskiej 5a, będzie Administratorem danych osobowych oraz że:
• Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymywania wiadomości od Fundacji;
• Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych;
• Do danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Fundacji;
• Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom usług, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
• Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody;
• Dane nie będą profilowane;
• Dane mogą być udostępniane podmiotom w państwach trzecich, ze względu na korzystanie z narzędzi Google (np. Gmail);
• Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy;
• Wszelkie prawa przedstawione powyżej mogą być egzekwowane za pomocą wiadomości wysłanej Fundacji na adres: ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa, bądź e-maila na adres: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org;
• W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych albo wycofania zgody, stracę możliwość współpracy z Fundacją.

Nasz adres