Pomoc dla pacjentów z Ukrainy

Pomoc dla pacjentów z Ukrainy

Uruchomiliśmy specjalne konto bankowe, na które chcemy zbierać środki z przeznaczeniem na pomoc małym Pacjentom oraz ich Opiekunom – Uchodźcom z Ukrainy.

Zebrane pieniądze przeznaczać będziemy na leki oraz materiały opatrunkowe dla pacjentów z Ukrainy w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Dr. Med. J. Bogdanowicza.

Wpłat możecie dokonywać na konto: 39 1030 1508 0000 0005 0039 8020

Pomóżmy im oraz ich rodzinom odzyskać poczucie bezpieczeństwa i zapewnijmy im dostęp do godnej opieki medycznej w tak szczególnie dla nas ciężkim czasie.

W imieniu pacjentów oraz ich rodzin, dziękujemy!

Friends of the Children's Hospitals in Warsaw