1993

1993

Announcement Date: 28 grudnia 2017

  • Fundacja „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej” powstała przy wsparciu USAID (Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju
    Międzynarodowego), aby wspierać uniwersytecki Szpital przy Litewskej (obecnie Szpital Pediatryczny WUM).