1994

1994

Announcement Date: 28 grudnia 2017

  • Nowa winda to jedna z pierwszych darowizn. Odtąd pacjentów można było łatwo transportować w szpitalu