Archiwa: Timeline Express Announcements

Post type for adding timeline express announcements to the site.

1998

 • Realizacja Programu Przeszczepiania Szpiku Kostnego
 • Remont oddziału hematologii i onkologii

2000

 • Sprzęt dla oddziału intensywnej opieki dla noworodków

2002

 • Zestawy do przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie serca stosowany w leczeniu dzieci z wrodzoną wadą serca
 • Fundacja została uznana za organizację pożytku publicznego

2004

 • Przekształcenie dawnej biblioteki szpitalnej w Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii

2006

 • Nowoczesny sprzęt chirurgiczny, w tym aparat rentgenowski, lampa i stół operacyjny

2009

 • Amerykańska Quo Vadis-Gavell Family Foundation rozpoczęła finansowanie 5-letniego programu rozwoju chirurgii małoinwazyjnej,
  przeznaczając na ten cel około 100 000 USD rocznie

2010

 • Utworzenie Oddziału Jednodniowego Leczenia

2012

 • Stworzenie Pracowni Leku Cytostatycznego, dzięki czemu leki onkologiczne są efektywniej wykorzystywane, a personel medyczny
  ma bezpieczniejsze warunki pracy

2013

 • Dwustrumieniowy respirator JET, pierwszy tego typu sprzęt w Polsce, umożliwiający przeprowadzenie operacji u dzieci bez konieczności
  intubacji

2014

 • 12 kardiomonitorów
 • Myjnia endoskopowa