Kategoria: Wpisy

4 aparaty EKG ELI 280

Z radością informujemy, że zakupiliśmy 4 aparaty EKG, które zostały przekazane Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza.
Sprzęt ten wspomoże najmłodszych pacjentów i będzie wykorzystywany na oddziałach Alergologii, Neurologii, Pediatrii i Intensywnej Terapii.
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc!

Pomoc dla pacjentów z Ukrainy

Uruchomiliśmy specjalne konto bankowe, na które chcemy zbierać środki z przeznaczeniem na pomoc małym Pacjentom oraz ich Opiekunom – Uchodźcom z Ukrainy.

Zebrane pieniądze przeznaczać będziemy na leki oraz materiały opatrunkowe dla pacjentów z Ukrainy w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Dr. Med. J. Bogdanowicza.

Wpłat możecie dokonywać na konto: 39 1030 1508 0000 0005 0039 8020

Pomóżmy im oraz ich rodzinom odzyskać poczucie bezpieczeństwa i zapewnijmy im dostęp do godnej opieki medycznej w tak szczególnie dla nas ciężkim czasie.

W imieniu pacjentów oraz ich rodzin, dziękujemy!

Dwa nowe kardiomonitory

Dwa nowe kardiomonitory trafiły do Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. J. Bogdanowicza. Sprzęt służy do ciągłego monitorowania funkcji życiowych małego pacjenta, takich jak EKG, tętno, częstość oddechów, poziom natlenienia/saturacja, puls, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, temperaturę.

Zmarł nasz przyjaciel Michał Sternicki

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Michała Sternickiego, który przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Przyjaciół Szpitali Dziecięcych w Warszawie.

Michał, dziękujemy za ogrom pracy i wysiłek, który włożyłeś w pomoc o lepsze jutro dla wielu dzieci. Będzie nam Ciebie bardzo brakować.

Rodzinie i bliskim Michała składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

test2

Informacja o zakończeniu postępowania ofertowego

Fundacja „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” z siedzibą w Warszawie, 00-132, przy ul. Grzybowskiej 5A, e-mail: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org, tel. +48 22 324 52 22 informuje o zakończeniu postępowania ofertowego ZO 1/2019 na zakup, dostawę i instalację echokardiografu z wyposażeniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza w Warszawie.

Informujemy, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 30 kwietnia 2019, wpłynęły dwie oferty, spełniające treść zapytania ofertowego ZO 1/2019 – ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA ECHOKARDIOGRAFU Z WYPOSAŻENIEM DLA SZPITALA DZIECIĘCEGO IM. PROF. BOGDANOWICZA.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert Fundacja zdecydowała się zakończyć przetarg bez dokonania wyboru oferty.

test2

Echokardiograf – zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie. Proponowane urządzenie powinno cechować się parametrami wskazanymi w zapytaniu lub lepszymi.

Do udziału w postepowaniu zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy, które pośrednio lub bezpośrednio zajmują się dostawami sprzętu medycznego.

Szczegółowe zapytanie ofertowe:
PSDW_zapytanie ofertowe_ZO 1-2019 (.pdf)
PSDW_zapytanie ofertowe_ZO 1-2019 (.word)

W razie pytań, prosimy o kontakt na adres email: kontakt@fundacjaprzyjaciol.org.

Sprzęt do wideostroboskopii dla Szpitala Pediatrycznego WUM

Na oddziale laryngologii rozpakowujemy urządzenia do wideostroboskopii. To zestaw specjalnych mikro kamer i sprzętu audio do badania dzieci z problemami krtani.

Jak mówi dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos, kierownik Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii:

„Sprzęt ten daje możliwość monitorowania funkcji krtani po leczeniu operacyjnym oraz analizy akustycznej głosu. Będzie też wykorzystywany do diagnostyki zaburzeń oddychania i fonacji. Posiadanie sprzętu umożliwi kompleksową opiekę nad pacjentem leczonym z powodu zaburzeń fonacji i oddychania, w tym dzieci z tracheostomią. Jest to szansa dla dzieci, aby powróciły do zdrowia i funkcjonowania w swojej grupie społecznej.”

Zakup urządzeń był możliwy zarówno dzięki pieniądzom zebranym podczas kampanii 1% w 2016, jak i hojnym darowiznom firm i osób prywatnych. Wszystkim darczyńcom składamy piękne podziękowania – to dzięki Wam maluchy będą miały szansę na pełny powrót do zdrowia.